Spreads Straight From The Venflon.

Lost In The Ozone

Mura skorstenen

När man ska mura skorstenen så måste man veta vad man håller på med och inte bara mura hur som helst. Detta kan åstadkommas antingen genom att man lär sig vad det innebär att man kan mura själv eller att man tar in en specialist som gör detta åt dig. Jag tycker personligen att man ska ta in en expert så att det blir gjort som det ska göras. Skorstensmurning i Nora är svårt just för att man måste mura med en speciell blandning som ska tåla olika temperaturer och väderlekar. Murar man som vanligt så går det sönder.